آزمون دوره های کوتاه مدت گردشگری جهاد دانشگاهی استان بوشهر

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰

آزمون دوره های کوتاه مدت گردشگری شامل مدیریت فنی دفاترخدمات مسافرتی،راهنمایان ایران‌،جهان گردی و طبیعت‌گردی توسط سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری باهمکاری جهاددانشگاهی استان بوشهر برگزار شد.