ثبت نام در رویداد استارتاپی ۱۴۰۰

 • 0
 • 1
 • نام ونام خانوادگی*
  2
 • 3
 • کدملی*
  4
 • 5
 • شماره تماس*
  6
 • 7
 • نام تیم*
  8
 • 9
 • اعضای تیم*
  10
 • 11
 • محوریت*
  12
 • 13
 • عنوان ایده*
  14
 • 15
 • رشته تحصیلی*
  16
 • 17
 • علاقه مندی وتوانمندی*
  18
 • 19
 • ایمیل*
  20
 • 21
 • وضعیت اشتغال*
  بخش خصوصی
  بخش دولتی
  دانشجو
  بیکار
  22
 • 23
 • ایده خود را در یک پاراگراف شرح دهید؟*
  24
 • 25
 • توضیحات بیشتر ایده محوری*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   26