رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر:

هر جا کمبودی احساس شده جهاد دانشگاهی ورود کرده است

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۶۰۱۵ تاپ خبر آموزشی عمومی
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر عنوان کرد: در بحث های فرهنگی، آموزشی خصوصا آموزش پزشکی و حوزه آموزش های پزشکی و تخصصی مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد معتبر آماده ارائه خدمت است.
هر جا کمبودی احساس شده جهاد دانشگاهی ورود کرده است

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر عنوان کرد: در بحث های فرهنگی، آموزشی خصوصا آموزش پزشکی و حوزه آموزش های پزشکی و تخصصی مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد معتبر آماده ارائه خدمت است.

علی احمدی زاده اظهار کرد: همچنین آمادگی برگزاری استارتاپ ها و رویدادهای گوناگون در زمینه های علمی، دانشجویی، کارآفرینی، و... را داریم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت های خوبی نیز در حوزه اشتغال، تجاری سازی و فناری در مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی در دسترس است. در مجموع هر جا خلا و کمبودی احساس شده جهاد دانشگاهی وارد شده و تلاش داشته تا ضعف ها و کمبودهای موجود را از بین ببرد.

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر با بیان اینکه همدلی میان جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر برای ما ارزشمند است و با راه اندازی این دفتر می توانیم فعالیت ها و تعاملات را توسعه بخشیده و شاهد اتفاقات خوبی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی باشیم.


نظر شما :