شروع ثبت نام دوره تکنسین داروخانه

با حضور اساتید انجمن داروسازان استان

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۷:۱۷ کد : ۱۸۱۰ تاپ خبر آموزشی
شروع ثبت نام دوره تکنسین داروخانه با حضور اساتید انجمن داروسازان استان ✅آموزش ببینیدواردبازارکارشوید ثبت نام:مردادماه شروع:شهریورماه بوشهر خ امام خمینی خ فردوسی ۶-۰۷۷۳۳۳۵۰۴۳۵

نظر شما :