پدران و مادران دوراندیش

بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۳ کد : ۱۸۱۲ تاپ خبر پژوهشی
‍ آدرس دفتر بانک خون بندناف پژوهشگاه رویان دربوشهر بوشهر،خ امام خمینی، روبروی سازمان انتقال خون، بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف بوشهر تلفن : ۰۹۱۷۰۴۰۶۵۹۵ ۰۷۷۳۳۳۵۰۵۷۰ @royan_cbb_bushehr www.rsct.ir
بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان

( ۵ )

نظر شما :