ثبت نام رویداد استارتاپی

 • 0
 • نام و نام خانوداگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • شماره تماس*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • محل تولد*
  5
 • محل سکونت(استان و شهرستان)*
  6
 • تحصیلات*
  7
 • علاقه مندی و توانمندی*
  8
 • وضعیت اشتغال*
  9
 • عنوان ایده*
  10
 • محوریت ایده*
  11
 • نام تیم*
  12
 • اعضای تیم*
  13
 • معرفی ایده*
  14
 • بازار هدف و مشتریان*
  15
 • تمایز با رقبا(در صورت وجود)*
  16
 • ایمیل*
  17