مراسم رونمایی از اولین بازوی بارگیری نفت در جزیره خارک توسط محققان جهاددانشگاهی

۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳۱