الگوسازی و دوخت

تعداد بازدید:۴۴۷۳

معرفی دوره الگوسازی و دوخت:

جهش‌های شگفت انگیز اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن احساس نیاز به طراحی نو و بدیع پوشاک با استفاده از ساختارهای پیشرفته علمی و تکنیکی دلیلی بر شکل‌گیری آموزش‌های الگوسازی و دوخت به صورت علمی برای زنان، مردان، کودکان و مشاغل گوناگون است. متأسفانه در حال حاضر عدم وجود الگوسازی صحیح و استانداردهای لازم در سایزبندی، موجبات درگیری بازار کار و تولید را فراهم آورده است. از این رو توجه به ساخت‌های صحیح عملی و دیدگاه‌های فنی برای شکل‌گیری صحیح یک لباس دارای اهمیت است. لذا ارائه دوره‌های کوتاه مدت در سطوح مقدماتی و پیش‌رفته برای علاقه‌مندان در این زمینه بسیار راه‌گشا است.