زبان های خارجی

تعداد بازدید:۷۴۸۶

عناوین دوره های آموزشی دپارتمان زبان جهاددانشگاهی استان بوشهر

ردیف

عنوان

مدت

 

هزینه دوره

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

  1.  

مکالمه زبان انگلیسی

( کودکان )

3 ماه

15 ترم

1.900.000

ثبت نام کنید

کلیک کنید

  1.  

مکالمه زبان انگلیسی

( نوجوانان )

3 ماه

8 ترم

1.900.000

ثبت نام کنید

کلیک کنید

  1.  

مکالمه زبان انگلیسی

( بزرگسالان )

3 ماه

16 ترم

1.900.000

ثبت نام کنید

کلیک کنید

  1.  

تافل دکتری EPT

 

5.000.000

ثبت نام کنید

کلیک کنید

  1.  

MSRT

 

5.000.000

ثبت نام کنید

کلیک کنید

  1.  

TOEFL

 

5.000.000

ثبت نام کنید

کلیک کنید