تفاهم نامه ها

تعداد بازدید:۳۹۵۷

لیست تفاهم نامه های جهاددانشگاهی

تفاهم نامه جهاددانشگاهی واحد استان بوشهر و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بوشهر در راه اندازی مراکز پزشکی جهاددانشگاهی و برگزاری دوره های تخصصی پزشکی

دانلود

تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود

تفاهم نامه با شرکت ملی نفت در برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی نیروهای بومی منطقه پارس جنوبی

دانلود

تفاهم نامه  با دانشگاه پیام نور استان بوشهر در خصوص همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

دانلود

تفاهم نامه با سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

دانلود

تفاهم نامه جهاددانشگاهی استان و دادگستری استان در برگزاری دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی

دانلود

تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در برگزاری دوره های آموزشی و انجام طرح های پژوهشی

دانلود

تفاهم نامه با شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی استان در برگزاری دوره های و طرح های پژوهشی و همکاری فرهنگی

دانلود

تفاهم نامه با وزارت بهداشت در برگزاری دوره های بهیاری (کمک پرستاری)

دانلود

تفاهم نامه با شورای عالی استان ها در حوزه های آموزشی و پژوهشی

دانلود

تفاهم نامه با شرکت ملی پست در برگزاری دوره های آموزشی مجازی

دانلود

تفاهم نامه با انستیتو ایز ایران در برگزاری دوره های آموزشی نیروهای مسلح و خانواده ها

دانلود

تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت در برگزاری دوره های آموزشی

دانلود

تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت در برگزاری دوره های آموزشی

دانلود

تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در برگزاری دوره های آموزشی

دانلود

تفاهم نامه جهاددانشگاهی استان و اداره کل فنی و حرفه ای استان بوشهر

دانلود

تفاهم نامه جهاددانشگاهی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

دانلود

تفاهم نامه جهاددانشگاهی و سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دانلود