دیدار و اهدای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری

۲۳ دی ۱۴۰۰ | ۲۰:۱۴ ۱۲

علی احمدی زاده رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر، سعید دشتی مشاور استاندار بوشهر در امور ایثارگران، حسین اسدی راد مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جمعی از معاونین جهاد دانشگاهی واحد بوشهر با حضور در منزل پدر مدافع سلامت دکتر همایون فیوض با خانواده دیدار کرده و از ایثار و از خودگذشتگی ایشان تقدیر به عمل آوردند.

تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری اعطا شد
تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری اعطا شد
تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری اعطا ش
تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری
تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری
دیدار و اهدای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری
دیدار و اهدای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری
دیدار و اهدای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری
دیدار و اهدای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری
دیدار و اهدای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت بوشهری