مراسم میلاد باسعادت حضرت علی(ع) و بزرگداشت روز مرد در جهاددانشگاهی بوشهر