برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۷ ۱۶
نام تهیه‌کننده: مژده پاینده

آزمون بکارگیری نیروی قراردادی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه اتمی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح امروز جمعه ۱۹ اسفند به همت جهاددانشگاهی استان بوشهر برگزار شد.
 

برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی
برگزاری آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر به همت جهاددانشگاهی