امضای تفاهم‌نامه همکاری تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی استان بوشهر

۰۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۰ کد : ۳۶۰۹۷ تاپ خبر
امضای تفاهم‌نامه همکاری تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی استان بوشهر

تفاهم‌نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی و تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به منظور ایجاد و گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در بخش تعاون منعقد شد.

به منظور ایجاد و گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در بخش تعاون استان بوشهر و همچنین در راستای فراهم آورن زمینه مشارکت علمی پژوهشی و برنامه ریزی، تدوین و برگزاری دوره‌های مهارتی به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه کارآفرینی وهدایت صحیح نیروی کار، این تفاهم‌نامه بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و جهاد دانشگاهی استان بوشهر به امضاء و توافق رسید.

هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی و معرفی فرصت‌های اشتغال، کارآفرینی و تجاری سازی، مشارکت در ایجاد و حمایت از تعاونی‌های دانشجویی، هدایت و ساماندهی دانش آموختگان به ایجاد شرکت‌های تعاونی
 و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقا توان علمی کارشناسان بوده است.

در راستای بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه قرار شده است همکاری‌های لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی – تخصصی و حقوقی صورت بگیرد و باشگاه تعاونگران استان، برگزاری رویدادهای مربوط به تعاون، تهیه روایت موفقیت تعاونی ها، ایجاد کرسی تعاون و کارآفرینی، برگزاری تورهای ترویجی را در دستور کار قرار دهد.

طرفین در این قرارداد مکلف به همکاری در انجام مطالعات کاربردی و اجرایی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت طرفین، تلاش جهت آموزش دانشجویان معرفی شده در قالب مقررات موجود و بر اساس قراردادهای منعقده،  آموزش متقاضیان معرفی شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری در تامین فضا، تجهیزات آموزشی و کارگاهی مورد نیاز شدند.

روش اجرایی تفاهم‌نامه منعقد شده بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  و جهاد دانشگاهی استان بوشهر به این صورت است که کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان طرفین تشکیل و نمایندگان طرفین در  جلسات مشترک، برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم را معمول می‌دارند.

همچنین کلیه توافق‌های حاصل بین نمایندگان طرفین، صورتجلسه شده و مورد بررسی کارشناسی واحدهای ذیربط قرار گرفته و نتیجه بررسی به طرف مقابل اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، زمان اجرای تفاهم‌نامه از تاریخ امضا برای مدت یک سال است.


نظر شما :