دیدار رییس جهاد دانشگاهی استان بافرماندار بوشهر۰

دیدار رییس جهاد دانشگاهی استان بافرماندار بوشهر

دیداررییس جهاددانشگاهی استان بافرماندار بوشهر بمناسبت سالگرد تاسیس...

سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی۰

سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی

به مناسبت ۱۶ مرداد سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی؛ دیدار رییس...

تفاهم نامه علمی اموزشی پژوهشی و فن اوری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان و جهاددانشگاهی استان بوشهر۰

تفاهم نامه علمی اموزشی پژوهشی و فن اوری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان و جهاددانشگاهی استان بوشهر

امضای تفاهم نامه علمی اموزشی پژوهشی و فن اوری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی...